Ciepło systemowe neutralne klimatycznie dla całego Europa-Miasta

Görlitz (GER) i Zgorzelec (PL) to dwa miasta w centrum Europy. Razem mają 87 tys. mieszkańców i powierzchnię 100 km².

W 1998 r. miasta Görlitz i Zgorzelec ogłosiły się Europa-Miastem, aby zintensyfikować ścisłą współpracę transgraniczną obu gmin dla ich wspólnej korzyści. Od tego czasu współpraca międzynarodowa we wszystkich dziedzinach stanowi podstawę do wspólnego dalszego rozwoju Europa-Miasta.

Po wielu pomyślnie zrealizowanych projektach i inicjatywach, oba miasta chcą zrobić kolejny krok i połączyć swoją infrastrukturę w celu zwiększenia bezpieczeństwa, wydajności i zrównoważonego rozwoju. 
 

Nasza wizja: neutralne dla klimatu ciepłownictwo komunalne do 2030 r.

W czasach, gdy ochrona środowiska jest na ustach wszystkich, Görlitz i Zgorzelec łączą siły, aby wspólnie zaopatrywać Europa-Miasto w ciepło neutralne klimatycznie.

Współpraca, która symbolizuje Europa-Miasto i stanowi wzór do naśladowania w całej Europie: dwa kraje pracują ramię w ramię, aby zaopatrywać swoich obywateli w neutralną dla klimatu energię.
 

Pionierski projekt dla Niemiec i Polski

Zmniejszenie emisji CO2 o ok. 75.000 ton rocznie

Znaczący wzrost wydajności

Międzynarodowa współpraca
 

Kolejną zaletą jest wymiana starych systemów grzewczych:
Wzdłuż nowej trasy ciepłowniczej nowe domy mogą zostać podłączone do sieci ciepłowniczej na życzenie klienta. Oznacza to, że stare systemy grzewcze można zastąpić nowoczesnymi, neutralnymi dla klimatu technologiami wytwarzania ciepła, aby spełnić wymogi rządowe.

Obecne systemy ciepłownicze

Na zlecenie SEC Zgorzelec znajduje się po polskiej stronie obszar ciepłowniczy:

  • Groszowa - Ogrzewanie miejskie jest wytwarzane przy ulicy Groszowej przy użyciu kotłów na węgiel i gaz ziemny.

SWG zarządza czterema obszarami ciepłowniczymi w Görlitz, które są obsługiwane niezależnie od siebie a produkcja ciepła odbywa się na zasadzie kogeneracji:

  • Königshufen (elektrociepłownia na gaz ziemny)
  • Weinhübel (elektrociepłownia na gaz ziemny)
  • Rauschwalde (elektrociepłownia na gaz ziemny)
  • Goethestraße (elektrociepłownia na gaz ziemny)

Łącznie w całym europejskim mieście Görlitz/Zgorzelec wytwarza się rocznie ok. 140 GWh ciepła sieciowego. Wytwarza to około 50 000 ton CO2 rocznie.

Co obejmuje projekt?

1. Połączenie wszystkich sieci ciepłowniczych w Görlitz i w Polsce.
W sumie planowana jest budowa około 12 km rurociągów, z czego 2,4 km pomiędzy Görlitz Königshufen a Zgorzelcem.

2. Zdecentralizowana produkcja energii z różnych technologii.
Nowe elektrownie zostaną zbudowane w różnych miejscach zarówno w Görlitz, jak i w Zgorzelcu.

Mieszanka technologii neutralnych dla klimatu

Ze względu na swoją silną symbolikę, projekt od początku cieszył się dużym poparciem politycznym

09.07.2020

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego (LOI) pomiędzy miastami Görlitz i Zgorzelec.

29.03.2021

Premier Saksonii Michael Kretschmer (po lewej) i Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski, podpisują na moście Staromiejskim w Görlitz pismo wspierające oba regiony.

09.05.2022 / 30.08.2022

Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu Niemiec oraz polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska podpisują wspólny list poparcia obu państw członkowskich. Niedługo potem Komisja Europejska przyznaje projektowi status CEF-CB RES, oficjalnie dokumentując jego kwalifikowalność do otrzymania dofinansowania.

11.10.2022

Robert Habeck, Wicekanclerz Republiki Federalnej Niemiec zobowiązuje się do wsparcia w poszukiwaniu dodatkowych państwowych funduszy.

04.04.2023

Niemiecka Agencja Energetyczna (dena) koordynuje z ramienia niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wraz z Polską Agencją Energetyczną KAPE prace Polsko-Niemieckiej Platformy Energetycznej. Platforma wybrała nasz projekt jako projekt pilotażowy i świadczy nam usługi doradcze.

29.01.2024

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy SWG AG i SEC Zgorzelec.

06.02.2024

Podpisanie Porozumienia Państw Członkowskich przez Sekretarzy Stanu Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK) oraz polskiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiS).

06.02.2024

Złożenie pierwszych wniosków o dofinansowanie do Unii Europejskiej w ramach programu dofinansowań CEF CB RES (Connecting Europe Facility). Wnioski o dofinansowanie dotyczyły kosztów planowania dla całego projektu oraz kosztów inwestycyjnych dla pierwszych etapów budowy.